برچسب: دفتر فانتزی گلاسه

0

دفاتر فانتزی گلاسه جلد طلقی پرسی با نوع صحافی فنر مورب سیمی، دارای ۶۰ برگ ،۸۰ برگ و ۱۰۰ برگ خط دار با کیفیت و در ۱۲ طرح زیبا و منحصر به فرد بوده که به راحتی برگه می خورد و می توان از آن به عنوان دفتر مشق دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان استفاده نمود.

بیشتر
0

دفاتر فانتزی گلاسه با نوع صحافی فنر مورب سیمی، دارای ۴۰ برگ با کد: ۱۰۱ ،۶۰ برگ با کد : ۱۰۲ و ۸۰ برگ با کد: ۱۰۳ خط دار با کیفیت و در ۱۲ طرح زیبا و منحصر به فرد بوده که به راحتی برگه می خورد و می توان از آن به عنوان دفتر مشق دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان استفاده نمود.

بیشتر